måndag 22 april 2013

Rumsuppfattning och lägesord - förskoleklass


Under vecka 16 och 17 arbetar vi med rumsuppfattning och lägesord på mattestunderna i förskolekalssen.
Förra veckan fick vi ett mystiskt brev som någon försökt elda upp, brevet visade sig vara en karta som snabbt fångade barnens intresse.
"Följ kartan för att komma till skatten..."

Därefter delade jag in barnen i fyra grupper, varje grupp fick i uppgift att göra en egen karta innehållande minst tre stycken förutbestämda lägesord samt enas om vilken skatt som skulle finnas vid kartans slut.

Idag kommer vi att byta kartor mellan grupperna och följa varandras för att hitta skatterna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar