söndag 19 maj 2013

Fritids är stängt två dagar i augusti.


Här kommer lite information från vår rektor till er föräldrar.

Bodens kommun har vid sina förskolor och fritidshem stängt två dagar per år för personalens utvärdering, planering och kompetensutveckling. Dagarna genomförs på sådant sätt att barns behov av plats kan tillgodoses vid kommunens övriga förskolor och fritidshem.
Fagernäs fritidshem
I år kommer båda planeringsdagarna att ligga i augusti, nämligen den 12-13/8. Då kommer alla barn som har behov av fritidsplats att hänvisas till Svartbjörnsbyns fritids. Det är viktigt att personalen i Fagernäs, i god tid innan semestern, får de uppgifter som behöver överlämnas till Björns. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar