fredag 31 januari 2014

Om oss...


Vi som har möjlighet att skriva och visar bilder på den här bloggen är personal (Totalt 7 st.) som arbetar på Fagernäs fritidshem i Boden och elever i årskurs 2 till 5 som är inskrivna i vår skolbarnsomsorg.
De yngre fritidsbarnen har ännu inte skrivit något här, men de är förstås välkomna att göra inlägg de med när de vill.

Totalt är det 43 elever inskrivna här, men de aktiva bloggarna är färre, då det är frivilligt för dem att använda bloggen som uttrycksmedel.
Jag som är ansvarig för bloggen heter Hans Pettersson, Fritidspedagog som på fritiden bloggar om trädgård och växter med bloggen Svanå trädgård.
Att använda bloggande som en del av mitt arbete med eleverna blev då naturligt, efter som det är ett av mina intressen.

Min mejladress: faggefritids@gmail.com



Webbplatsens syfte –

Syftet med den här bloggen är att lyfta fram den alltför anonyma tillvaro som fritidshemmet utgör, här finns en möjlighet att visa vad vi gjort förut och vad vi gör nu i vårt arbete med barnen, och en möjlighet att lägga ut aktuell information till föräldrarna.
Ett av de viktigaste syften med bloggen är att eleverna själva ska få en vilja att uttrycka sig med ord och bild genom att använda bloggen som redskap. Ett sätt att öka läs- och skrivintresset.

Bloggen är öppen för allmänheten, men är kanske främst riktad till eleverna och för deras föräldrar.
Kanske även bloggen kan fungera som inspirationskälla för andra som arbetar på fritidshem.



 Vårt arbete med bloggen har förankring i Läroplanen:

"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga."

"En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem."

"Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier."


Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att




  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder"

Allt arbete med bloggen sker under tid som barnen vistas på fritidshemmet.
All elevproducerad publicering på bloggen sker endast med hjälp av den personal som har inloggning till sidan. Ibland väljer eleverna själva vad de vill skriva om, andra gånger får några elever ett uppdrag att skapa ett visst inlägg, med hjälp av en pedagog.

Arbetet med upphovsrätt:

Här på bloggen använder vi förutom fria  HTML/Java Script bara bilder som är våra egna, likaså våra egna texter.
Arbetet med att skapa inlägg här på bloggen ger tillfälle att samtala om vad upphovsrätten innebär med eleverna, därgenom arbetar vi för att förhindra plagiering.

Motivering till varför vårt arbete med bloggen borde få pris:

Att få den slags uppmärksamhet som en nominering till tävlingen skulle innebära kan troligtvis höja motivationen och skrivarglädjen bland elever och personal.
För att inte tala om den motivation som ett pris skulle ge.

De ekonomiska ramar vi får att bedriva vår versamhet har inte på något sätt utökats de senaste åren, snarast tvärtom, därför skulle ett pris innebära att vi kan köpa/göra något utöver vad budgetramarna tillåter.
Sedan vi började blogga har vi fått kontakt med andra som bloggar om fritids, läst vad de skrivit och fått inspiration för vårt arbete i barngruppen.
Därför hoppas även vi få sprida inspiration vidare till andra.

Hälsningar/Hans

1 kommentar:

  1. Kommunens bästa skolblogg men snart kommer vi från Prästis!:)

    SvaraRadera