tisdag 4 mars 2014

Bloggen lagd på is tillsvidare.

Bloggen om och från vårt fritidshem lägg på is tillsvidare.
Det är under rådande personalpolitiska förhållanden omöjligt att hålla ett redskap som bloggen levande när vi fritidspedagoger inte längre anses tillhöra den undervisande personalen i skolan, som ju utgörs av lärarkollektivet.

Här är ett citat från dagens tidning:

–Det är personalkontoret som gjort bedömningen att fritidspedagogerna inte tillhör lärarkollektivet, säger kommunalrådet Torbjörn Lidberg (S).
(Ur NSD 2014-03-04)

Fritidshemmet har under flera år fått stora förändringar på grund av besparingar, men detta, att vi nu står utanför lönesatsningen i lärarkollektivet är mycket kränkande mot vår yrkesgrupp.
Det här är inget likabehandlingsarbete.

Vaga löften ges om att vi får vara med från nästa år.
Men det är då det.

Som direkt resultat av detta så läggs den undervisande delen av bloggen på is tillsammans med en del annat undervisande arbete som vi förut gjort.
Bloggen har varit en del av vårt undervisande arbete enligt läroplanen, men nu när vi fritidspedagoger inte längre anses som undervisande personal så stannar den av.