torsdag 12 februari 2015

En liten undersökning om vad barnen tycker om Solfritids.


Nu i veckan så gjorde vi en enkel undersökning bland fritidsbarnen då de kom till fritids.
Vi ville veta vad de tycker om vårt fritidshem.
Alla barn har inte hunnit svara på frågorna än, men vi presenterar det resultat vi hittills fått.
De återstående får svara så småningom.

Vi fäste upp papperslappar i olika färger beroende på vilken fråga det gällde, siffran på lappen anger vilken årskurs den eleven går.

(Egen notis, Jag själv har nu väldigt svårt att se skillnaden på de rosa och orange lapparna på de fotografier vi visar här, men jag har taskigt färgseende. I verkligheten är det stor skillnad mellan lapparnas färger, så ni får titta in hos oss på Solfritids om ni har problem med att skilja färgerna åt här på bloggen)

Blå lapp gäller frågan:

Vad tycker du om att det är frivilligt deltagande i de olika aktiviteter vi har på fritids?

Rosa lapp gäller frågan:

Tycker du att personalen lyssnar på dina förslag om vad du vill göra på fritids?

Gul lapp gäller frågan:

Vad tycker du om att ni barn oftast får välja själva om ni vill vara utomhus på fritidstid.

Orange lapp gäller frågan:

Vad tycker ni om följande påstående; fritidsbarnen ska gå ut en timme efter mellanmålet varje dag.
(Nu måste barnen vara utomhus på måndagar, men då endast i 20 minuter)

Grön lapp gäller frågan:

Får pojkar och flickor lika stort utrymme på fritids?
(Förtydligat med orden; får pojkar och flickor  göra lika mycket här på fritids, oberoende på om man är flicka eller pojke?)

Alla gröna lappar hamnade på svarsalternativet ja.

Egen analys; Barnen tycker att man får göra lika mycket, oberoende på om man är pojke eller flicka.


Resultat blå lappar:

Toppenbra; 23
Bra; 3
Ganska bra; 1
Sådär; 0
Inte så bra; 0
Dåligt; 0
Riktigt dåligt, botten; 0

Egen analys; Alla barn trivs med att få ha frivilligt deltagande i de olika aktiviteterna.


Resultat rosa lappar:

Toppenbra; 11
(en lapp mellan svarsalternativen toppenbra och bra)
Bra; 8
Ganska bra; 7
Sådär; 0
Inte så bra; 0
Dåligt; 1
Riktigt dåligt, botten; 0

Egen analys; de flesta barnen tycker att personalen lyssnar på deras förslag och idéer, men en elev tycker att vi inte gör det.


Resultat gula lappar:

Toppenbra; 18
Bra; 6
Ganska bra;1
Sådär; 2
Inte så bra; 0
Dåligt; 1
Riktigt dåligt, botten; 0

Egen analys; barnen tycker om att själva få välja om de vill vara inomhus eller utomhus då de är på fritids.


 Resultat orange lappar:

Toppenbra; 2
Bra; 4
Ganska bra;1
Sådär; 9
Inte så bra; 6
Dåligt; 6
Riktigt dåligt, botten; 2

Egen analys; De flesta av barnen skulle inte gilla om vi tvingade dem att vara ute en timme efter mellanmålet varje dag, men några barn skulle tycka det var bra för att de nu inte har tillräckligt många lekkamrater när de vill spela bandy utomhus.
Undersökningen är enkel, och troligen knappast så vetenskaplig, men det ger oss ändå en bild över hur barnen trivs här på Solfritids.

Vi återkommer troligen med fler undersökningar i andra frågor så småningom.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar