måndag 7 september 2015

Information

Morgonfritids
Morgonfritids öppnar kl. 6:00. Ingången på skolans gavel mot parkeringen är då öppen för barn och föräldrar fram till kl. 8:05.
Alla barn vistas på Örtagårdens fritids fram till kl. 7:00 då Solgårdens fritidsbarn (år 2-6) går till Solfritids 2 trappor upp i skolan. De yngre barnen (år f-1) stannar kvar på Örtafritids.
Frukost serveras i skolans matsal med början kl. 7:30 för Örtabarnen. Solbarnen går kl. 7:45. Vi går därifrån senast 8:00.
Kl. 8:05 går alla barn till sitt klassrum för att börja skoldagen 8:10.
Lunch.
Lunch vid lovdagar serveras i skolans matsal kl. 11:00.

Efter skoldagens slut.
Skoldagen avslutas i det egna klassrummet och barnen går till sitt fritids. För f-klassen innebär det att de stannar kvar i samlingen på Örtagården.
Vi gör upprop till fritids och passar på att ge information om hur eftermiddagen ska se ut. En kort stund med lek hinner vi också med innan mellanmålet.

De äldre barnen som går på Solfritids går dit själva efter skolan, år 2 har alltid samling då, de andra äldre barnen äter mellanmål direkt efter att de anmält sig på Solfritids för dagen. De samlas bara ibland för allmän information.

Skolgården är ingen allmän plats och bara öppen för de barn som är på fritidshemmet under eftermiddagen, fram tills fritidshemmet stänger för dagen.

Mellanmål.
Mellanmål serveras i skolans matsal kl 13:30 för Örtagårdens fritidsbarn. De samlas först i Örtakorridoren på ”väntsoffan” och skickas i mindre grupper.
Solgårdens barn kommer ner successivt med början kl. 14:00 och ska vara klar 14:30. 

 Alla måste tvätta händerna noga innan man går in i matsalen.

Utomhus
Örtafritids går alltid ut efter mellanmålet och stannar ute minst 15 min oavsett väderlek. (förutom vid extremt väder).
Solfritids uppmuntrar barnens utevistelse, men den är för det mesta frivillig.
Alla städar upp och plockar in grejer efter utevistelse eller när man går hem.

Stängning
Avdelningarna är uppdelade var för sig fram till ca 16:15. Då stänger vi Örtafritids och går till Solfritids och avslutar dagen där.

Fritids stänger kl 18:00. 

Hemgång
 Det är mycket viktigt att ni säger till personalen på ditt barns fritidsavdelning när ni hämtar barnet från fritidshemmet.
Man får alltså aldrig hämta sitt barn utan att informera personalen om att man gör så.

Barnets vistelsetid på fritids
Listor för anteckning om barnens vistelsetider på fritidshemmet finns i korridorerna vid respektive fritidsavdelning.
Fyll helst i två veckor framåt, vid ändring av barnets vistelsetid, prata med personalen.

Användning av telefonen på fritids
Barnen får inte använda fritidshemmets telefon för att ringa till föräldrar och fråga om de får gå hem med en kompis istället för att bli hämtade eller gå hem själv som planerat.
Sådant förutsätter vi att ni bestämmer dagen innan med respektive föräldrar, och meddelar oss på fritids om förändringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar