torsdag 26 maj 2016

En tavla på fritids. Vi har satt upp en klassisk bild på Solfritids, det är 'Grindslanten' av August Malmström (1829-1901)

Barnen funderade om vad bilden visar, och de undrade varför barnen bråkar.
Vi vuxna fick berätta historien om hur det var här i landet förr, och varför det fanns grindar här och där som stängde in djuren.

Var det så när du var liten? Frågade ett barn.
(Hm, ser jag så gammal ut?)

Med en bild som den här så snuddar vi skolämnen som bild och historia på ett sätt som vi aldrig annars gjort.

I läroplanen kan vi läsa följande om ämnet bild:

 "Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet."

Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Därför sätter vi upp olika klassiska tavlor här på fritids.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar