fredag 23 september 2016

Vi har städat på fritids igen.


Då och då hjälps alla till att städa och sortera på fritids.
För en tid sedan så var det dags igen.Barnen får varsin lott med ett nummer på, sedan får de veta vilken städuppgift som blev deras.Det dammtorkas och sorteras, och nya sällskapsspel plockas fram.
De som städar den hyllan får bestämma vilka.Det blir ju så mycket enklare och roligare att bygga med pärlor och att sy om man lätt hittar pärlor och garner med rätt färg.


Som vanligt har vi med en frilott.
Den som får den slipper att vara med och städa denna gång.

Den lycklige vinnaren satte sig ner mitt i städkalabaliken och byggde på en modellhelikopter.


Vi kallar denna typ av gemensam städning för städlotto.

måndag 19 september 2016

Vi samlar in barnens förslag.


De äldre fritidsbarnen som finns på Solgården har nu fått börja att lämna in egna förslag på aktiviteter som de önskar att vi skall ordna i vår verksamhet detta läsår. 

Detta gör vi för att barnen ska känna att de själva kan påverka verksamheten här på fritids.

Så här står det i läroplanen:

"2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH OCH INFLYTANDE

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras mognad och ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen."

Vidare står det i nya kapitel 4:

"4. Fritidshemmet

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten."


Den gamla önskelistan går till soporna i väntan på en ny.

Sedan samlar vi in barnens förslag och sammanställer en ny lista med deras och våra förslag till olika aktiviteter att önska få göra på fritids.

torsdag 15 september 2016

Jakten på den försvunna skatten på Fagernäs fritidshem.


 Idag har vi haft piratlek på fritids, alla fritidsbarnen fick vara med.

Vi delade in barnen i olika åldersblandade grupper och sedan fick de gå mellan olika aktiviteter där de fick klara olika uppgifter för att få några bokstäver som ledtrådar för att hitta den försvunna skatten.

Klätterställningen blev piratskepp och vi hade alla kommit till bokstavslandet där de fick samla in bokstäver som ledtrådar.

Här fick barnen träna på samarbete att dra upp en hög ved till skeppet.

Här fick barnen träna sin balans då de "gick på plankan."

En annan balansövning fanns på en till station där barnen fick balansera en papegoja.
Vi missade även att fotografera den station där barnen fick kasta prick med bollar på burkar.

Här vadade barnen över hajsundet då de blev attackerade av en haj, de kunde klara sig genom att slänga in en stinkbomb i hajens gap, för varje miss kom hajen närmare, för att "äta upp" de som missade helt. 

Piratflaggan vajade högst upp på piratskeppet.

När ledtrådarna var insamlade av barnen så hjälptes vi åt att bygga en mening med hjälp av en färgkod. Men lapparna höll på att blåsa bort.

En pirat kom med en skattkarta.

Barnen löste mysteriet och hittade skatten nedgrävd i sanden,

Med spänning väntade alla på när sjörövarkaptenen öppnade skattkistan.

Det fanns chokladguldpengar i skattkistan och en flaskpost, och sedan fick alla barn en glass av sjörövarkapten.

Vi hade en härlig eftermiddag hälsar alla pirater.


tisdag 13 september 2016

Piratbananer


Inför torsdagens piratlek så har några barn pimpat några bananer till piratbananer idag.


måndag 12 september 2016

Öppet hus.På torsdag kväll 15 september så har vi öppet för er föräldrar på Solfritids så ni får träffa oss personal och fråga om vår verksamhet.

Vi öppnar direkt efter den allmänna informationen till alla klassers föräldrar och håller öppet så länge behovet finns, dock längst till 20:00.
Vi bjuder på kaffe/te och kaka.

Välkommen in sedan du fått information av ditt barns klasslärare.

fredag 2 september 2016

Sand-ta-fatt


Här kommer några bilder från i juni då barnen på fritids lekte en speciell sorts ta-fattlek runt vår klätterställning på skolgården.

Efter att under en lång tid ha sett barnen leka denna lek så gick jag dit och frågade om lekens regler.


Den här leken gick ut på att man inte skulle springa nere på sanden då "den som är" ser en för då kunde man bli kullad av den genom att den ropade ens namn.
Om man satt eller stod på något av de lekredskap som finns så var man fri.


Den som blev kullad var tvungen att räkna till tio och under den tiden fick de som ville springa på sanden utan att riskera att bli kullad.

Samma gällde för om de övriga såg att "kullaren" sprang på sanden. Då ropade de dennes namn som då var tvungen att stanna upp och räkna till tio igen, och då var ju de övriga fria att flytta sig över sanden igen.
De som har otur hamnar för nära "kullaren" som då kan ta i en och då får den som blivit tagen av "kullaren" räkna till tio, och alla är fria att flytta sig igen.

Krångligt att förstå? Ja, lite, men barnen hade full koll på reglerna.


Den som ville fick även stå just utanför sanden.


Jag skulle tro att denna typ av kull är något som barnen på området hittat på, för jag har aldrig sett eller hört talas om sand-ta-fatt förut.


torsdag 1 september 2016Rutiner på fritids läsåret 16/17.
4.4 Grundschema för ditt barn
”Som vårdnadshavare ska du lämna ett grundschema för ditt barns planerade vistelsetid vid förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk omsorg. Grundschemat ska omfatta tid för ditt arbete/studier inklusive restid till och från. Om du vill ändra i ditt planerade grundschema ska det ske minst två veckor i förväg. Akuta schemaändringar tar du direkt med personalen på fritidshemmet”.


Elevernas tider (obs)
 • Skriv elevens tider på listorna i hallen 2 veckor i förväg. Personalen måste alltid underrättas vid ändringar.

               Morgonfritids
 • Morgonfritids öppnar på Örtagården kl 6:00. Ingång för föräldrar och elever lilla gaveldörren.
 • Verksamheten äger rum i Örtarummet och Växarummet.

Frukost
 • Frukost kl 7:30 i skolans matsal för Örtagårdens fritidselever och kl 7:40 för Solgårdens fritidselever.

Skolan öppnas
 • Skolans entré öppnas 8:05 för skoleleverna.
 • (Den lilla gaveldörren vid Örtagårdens fritids är avstängd mellan 8:05 och 15:55).

Lunch
 • Lunch vid lovdagar serveras i skolans matsal kl 11:00.

Mellanmål
 • Mellanmål serveras i skolans matsal kl 13:30 för Örtagårdens fritidselever och ca 13:50 för Solgårdens fritidselever.

Vid hemgång
 • Vi har som rutin att eleven alltid ska avsluta sin aktivitet och plocka ihop sitt material när föräldern kommer.
 • Det är mycket viktigt att ni säger till personalen när fritidselever hämtas från fritids varje dag.

Utomhus
 • Örtagårdens fritidshem har som rutin att alltid bjuda på  utevistelse efter mellanmålet förutom vid extremt väder.

Stängning
 • Avdelningarna är uppdelade var för sig fram till ca 16:20. Då stänger vi Solgårdens fritidsavdelning och går till Örtagården och avslutar dagen där.
 • Fagernässkolans fritidshem stänger kl 18:00.Örtagårdens fritidshem: 070-6532554

Solgårdens fritidshem:   070-7752398