torsdag 20 oktober 2016

Föräldrar!

 Hjälp oss med värdegrundsarbetet på Fagernäs skolan genom att vara goda ambassadörer för vår skola och våra elever, det vill säga:

 Prata aldrig dåligt om andras barn.
Det leder till att ditt barn får svårt att acceptera andra människor. Vi vuxna ska istället hjälpa barnen att förstå andras svårigheter och olikheter.

 Lägg aldrig ut några kommentarer om andras barn på sociala medier.
Det leder till att sprida negativa tankar. Ingen mår bra av det! Vi på skolan jobbar med att förebygga mobbing på nätet. Vi behöver hjälp av er i detta arbete! Tänk på att: ”Det skrivna ordet finns alltid kvar!”

 Prata aldrig dåligt om skolan inför barnen.
Det leder till att barnen mister förtroende för pedagogerna på skolan och det blir svårare för oss att hjälpa barnet. Vi vill att barnen ska ha känslan av att skolan är viktig och trivas här varje dag! Visst kan alla ha synpunkter, men ta det med oss på skolan.

Barnet säger:"Hon stör på lektionerna"
Svara Tänk på att hon kanske har det jobbigt just nu eller är ledsen för något.
Finns det något som du kan hjälpa till med?


Alla människor har en vilja att bli omtyckta!
De som kan uppföra sig – gör det. De som inte kan uppföra sig – har viljan, men inte förmågan. Förmågan måste tränas in och det tar olika lång tid från individ till individ.

Vi måste lära barnen att acceptera varandra oavsett vad man har för svårigheter. Vi pedagoger har bra kännedom om elevernas styrkor och svårigheter.
Vi jobbar för att alla ska utvecklas och må så bra som möjligt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar