tisdag 23 april 2013

Önskelistan


För att vi som jobbar på Solgårdens fritids skall få en hint om vad barnen på fritids vill göra när de är här, så har vi gjort en önskelista.
Barnen fick sitta och skriva ned förslag på aktiviteter de vill göra när de är på fritids, och av dessa förslag gjordes denna lista.

Varje barn har tre små lappar var där det står dens namn, de får fästa dessa på listan, vid de olika aktiviteter som de just nu vill att vi vuxna ordnar här på fritids.
Barnen får när de själva vill flytta sina egna lappar mellan de olika aktiviteter de önskar.
På det sättet ser vi vad de flesta önskar när vi förbereder och planerar för den närmaste tiden.


Vi har gjort en ny önskelista när arbetet startat på höstterminen, vissa av de olika aktiviteterna önskas igen till den nya listan, men några aktiviteter försvinner och några nya kommer istället.

Det är ju så att listan faller i glömska av många barn när det gått en tid, men då försöker vi påminna om att det är viktigt för oss att veta vad barnen just nu önskar.
(Men ibland blir även vi vuxna lite "hemmablinda" och glömma att se på denna lista.)
Ibland kan vår arbetssituation på fritids få arbetet runt denna lista att stå tillbaka, den är lätt att glömma när arbetsbördan blir tung.

Många har sedan listans start önskat att dreja, nu har vi påbörjat det arbetet.

I vår läroplan står bland annat att vi ska "tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle."

Vidare så står det även att vi ska "verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen."

Arbetet med önkelistan är en del av vårt arbete efter dessa riktlinjer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar