torsdag 20 oktober 2016

Ninja star


 Det här är ninja star. Den är gjord av åtta papper. Man ska ha åtta kvadrater och sen vika ihop det till en figur. Det var lätt att vika åtta figurer, men det är svårare att sätta ihop de. När man har vikit klart ska man sätta  ihop det så att man får en ring.


 Man kan växla den till en stjärna. Det är där för det heter Ninja star.  


 En  beskrivning hittar du.här.


Text och foto av Beata.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar